Monthly Archives: februari 2015

På studiebesök

Julia Bahner om studiebesöket på Stadsbyggnadskontoret: Just nu arbetar vi för fullt med att utveckla rosa politik som ska in i den rödgrönrosa budgeten för Göteborgs stad. Vi fullmäktigeledamöter ansvarar för var sin arbetsgrupp som fokuserar på en särskild fråga: tillgänglighet (jag), normkritisk pedagogik (Sanna), stöd till papperslösa och utsatta EU-medborgare som vistas i staden (Louise), […]

Läs mer

Sannas och Julias inlägg i KF 29/1

På kommunfullmäktige 29 januari gick även Sanna Ghotbi och Julia Bahner upp i talarstolen. Först gjorde Sanna ett inlägg i diskussionen om ekologiskt kött i Göteborgs skolor: Ordförande, åhörare, fullmäktige! I stället för att se bristen på ekologiskt kött som en anledning att konsumera annat kött bör vi se det som en möjlighet att konsumera […]

Läs mer

GP Debatt: Vi måste bryta köttnormen

Publicerat på GP Debatt 6 februari 2015: Vi måste minska vår konsumtion av kött för klimatets och miljöns skull. Bästa sättet är att gå över till mer vegetarisk kost i kommunen, skriver Louise Thörnqvist (FI) och Sanna Ghotbi (FI). I en fråga ställd i Göteborgs kommunfullmäktige angående det nya ramavtalet att allt kött inom kommunens verksamhet […]

Läs mer

Gudrun Tiberg: Nämndarbete i praktiken

För att lära känna vår stadsdel bjöds häromdagen hela stadsdelsnämnden (SDN) i Örgryte-Härlanda på en bussresa genom stadsdelen. Efter valet 2014 har det kommit in många nya politiker i nämnden. De flesta har anknytning till stadsdelen men ändå blev det en lärorik resa. För lärde vi inte känna alla skolbyggnader, kyrkor, förskolor och andra kommunanknutna […]

Läs mer

Stinas rapport från Kommunfullmäktige 29/1

Under det senaste Kommunfullmäktigemötet den 29/1 togs uppföljningsrapport 3 upp med fokus på kärnverksamheten. Jag lyfte den del som handlade om personal under äldreomsorgen. Jag ville belysa den del där det angavs om hög sjukfrånvaro samt högre andel som har fått tillsvidareanställning och andelen minskat arbete utförs av timarbete i kommunen. Jag ville ge en liten […]

Läs mer