Fi i NAV

Rapport från Åsa Nilsen:

ÅsaNilsen

Idag har jag representerat Fi i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV). Min upplevelse är att jag känner mig välkomnad både av de som arbetar på förvaltningen, och av de som sitter i NAV.

Dagen erbjöd en presentation av nämndens olika avdelningar och vad de gör. Tidigare har Vuxenutbildningsnämnden varit en egen nämnd och Arbetsmarknad har varit en del av Park och naturnämnden, men för några månader sedan slogs dessa två delar ihop till en gemensam nämnd, det har fått till följd att har NAV vuxit i antalet anställda. Under 2015 kommer NAV att växa ännu mer, det beror till exempel på att det kommer att göras nysatsningar för att få de som står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning.

Som ni redan vet kommer vi att samverka med de rödgröna (S, V och MP), vi är alltså de rödgrönrosa. Det innebär bland annat att vi innan de nämndmöten som hålls kommer att ha ett förmöte, där går vi igenom handlingar som kommer att tas upp på nämndmötet.

Jag känner mig helpeppad på uppdraget, och vad jag framförallt kommer att göra den närmsta tiden är att lära mig mer om Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Om någon är nyfiken på mitt uppdrag eller något annat om har med NAV att göra så går det bra att mejla mig.

#staypink

F! Göteborg

Kommentera