Fi tar plats i nämnderna

Nu har två av våra politiker i Göteborgs nämnder haft sina första möten. Först ut var Matilda Jacobsson som är ersättare i SDN (stadsdelsnämnd) Centrum och som hade sitt första möte 2 Januari. Så här skriver Matilda om mötet:

Alla var trevliga och det känns som ett gott samtalsklimat där en respekterar varandras olikheter. Massor av utbildningar väntar och det första året kommer jag förmodligen ägna åt att bara sätta mig in i allting.

Matilda Jacobsson

 

Gudrun Tiberg är ersättare i SDN Örgryte-Härlanda och hälsar från sitt första möte:

Jag sitter som ersättare i både fullmäktige och Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd. Det var ett enormt upplyftande möte, mitt första med Ö-H SDN. Jag kommer att ersätta Klara Holmin (MP). Själva mötet föregicks av ett förmöte med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som Fi samverkar med.

Min ordförande, Kerstin Brunnström (S), var otroligt proffsig och andra vice ordföranden, Alice Vernersson (V), hade jag träffat redan tidigare. Vid själva nämndmötet presenterade sig var och en av oss, från alla olika partier, så vi fick en första liten känsla av vilka vi är, som ska arbeta tillsammans de kommande fyra åren.

Eftersom jag tidigare arbetat i Ö-H stadsdelsförvaltning, som journalist på Seniorliv, en tidskrift som Ö-H SDN ger ut till alla som är över 65 år och bor i stadsdelen, kände jag mig rätt hemma i lokalerna. Vi sammanträdde i Stora salen i Kåken, som också inrymmer biblioteket i Ö-H. Ett av de första besluten vi tog var att be förvaltningen att anordna en bussresa runt om i stadsdelen för att lära känna den lite bättre.

Gudrun Tiberg under valkampanjen. Foto: Annebeth Holt

Själv betonade jag det viktiga i att nämnden arbetar för att de anställda i stadsdelen ska ha bra arbetsförhållanden. Andra i nämnden hade andra fokusområden de redovisade. Vi fick också många praktiska detaljer förklarade om sekretess, jäv, arvoden och mycket, mycket mer.

Här kan du ta kontakt med våra politiker

F! Göteborg

Kommentera